Идеология

Алтынбек Сәрсенбайұлы «Шынның жүзінде: «Уақытында айтпаған шындықтың қадiрi жоқ»

Ал ендi бiрте-бiрте қазақ басылымдарының толығуы да, жақсаруы да қазақ оқырмандарының, қазақ тұрғындарының әлеуметтiк жағдайының жақсаруымен тi­келей байланысты.